CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHÁT PETRO CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

Sáng ngày 30/9/2021 Công ty cổ phần Anh Phát Petro đã công bố các quyết định bổ nhiệm và điều chuyển cán bộ:

Quyết định số 120/QĐ – AP PETRO ngày 27/9/2021 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cửa hàng phó CHXD  số 01 cho Bà Lê Thị Thanh Huyền

Quyết định số 119/QĐ- AP PETRO ngày 27/9/2021 của Giám đốc Công ty về việc giao phụ trách cửa hàng xăng dầu số 08 cho Ông Hoàng Tài Thắng

Quyết định số 118/QĐ – AP PETRO ngày 27/9/2021 của Giám đốc Công ty về việc điều chuyển Ông Hà Mạnh Huy cửa hàng trưởng CHXD số 08 về tiếp nhận chức vụ cửa hàng trưởng CHXD số 09

Thay mặt cho BGĐ Công ty Ông Bùi Văn Đỉnh – Phó giám đốc Công ty đã trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các nhân sự nhận quyết định trong đó nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận cho sự cống hiến, đóng góp trong suốt thời gian vừa qua của các nhân sự đối với sự phát triển chung của Công ty. Với những vị trí công tác mới đề nghị các nhân sự phát huy hơn nữa năng lực, trí tuệ, kinh nghiệm để phát huy hết tiềm năng thế mạnh sẵn có của Công ty để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đại diện cho các nhân sự nhận Quyết định Anh Hà Mạnh Huy xin hứa với ban giám đốc Công ty sẽ cố gắng đồng hành, cống hiến hết mình, đem hết mọi tài năng trí tuệ cho sự phát triển chung của Công ty./.

Tin/bài ảnh: PVQuyền

2 thoughts on “CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHÁT PETRO CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VÀ ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *