CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHÁT PETRO HỖ TRỢ TIÊU THỤ VẢI THIỀU BẮC GIANG

Thực hiện Công văn số 7743/UBND-KTTC Ngày 05/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang. Công ty cổ phần Anh Phát petro đã thông báo đến toàn thể CBCNV trong Công ty phát động phong trào chung tay tiêu thụ vải thiều ủng hộ bà con Bắc Giang.

Trong bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đây là một trong những hành động có ý nghĩa nhằm tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại tỉnh Bắc Giang nói riêng, góp phần thực hiện “nhiệm vụ kép” của Chính phủ đề ra nói chung. Với những hoạt động đầy ý nghĩa như trên Công ty cổ phần Anh Phát Petro thể hiện sự chunng tay với cộng đồng và có trách nhiệm với xã hội là một phần trong phương châm hoạt động của Công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *