CÔNG TY CỔ PHẦN ANH PHÁT PETRO HỌP TRIỂN KHAI THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Sáng ngày 29/09/2020 tại văn phòng Công ty cổ phần Anh Phát Petro diễn ra cuộc họp triển khai chương trình thay dổi dịch vụ.

Chủ trì cuộc họp Đ/c Đỗ Ngọc Long – Giám đốc Công ty; tham dự cuộc họp có các Trưởng phòng, phó phòng ban chức năng  và tất cả CBCNV Phòng Tổ chức hành chính  Công ty. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Tổng công ty đồng chí Giám đốc Công ty đã xây dựng chương trình thay đổi dịch vụ trên cơ sở các ý kiến của các thành viên trong cuộc họp.

Nội dung chương trình:

Nơi thay đổi: Tại các Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty và tại Văn phòng làm việc Công ty

Thời gian: Bắt đầu từ 01/10/2020

Giám đốc giao cho phòng Tổ chức hành chính chủ trì xây dựng và triển khai các nội dung, các phòng ban chức năng khác phối hợp với Phòng TCHC để triển khai các nội dung đạt kết quả tốt.

Với tinh thần hội nghị đồng chí Giám đốc đề nghị tất cả các phòng ban, các CBCNV trong Công ty đồng lòng thực hiện để đến ngày 31/12/2020 trong toàn Công ty phải cùng nhau hoàn thiện để tạo ra môi trường làm việc hoàn thiện hơn, hiệu quả hơn, mang lại đời sống cho CBCNV được đảm bảo hơn. Xây dựng hìn ảnh, thương hiệu Công ty Anh phát Petro ngày càng hoàn thiện hơn với các đối tác, các khách hàng và cả toàn xã hội./.

Một số hình ảnh trong cuộc họp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *