Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương – Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Theo đó, giá xăng E5 giảm 360 đồng/lít, giá bán là 22.470 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 320 đồng/lít, giá bán là 23.590 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 450 đồng/lít, giá bán là 20.910 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Tài chính – Công Thương không trích lập và cũng không chi Quỹ Bình ổn đối với tất cả loại xăng dầu.

Liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil nhằm đôn đốc nộp số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách Nhà nước.

Theo Bộ Công Thương, ngày 31/1, cơ quan này đã nhận được công văn của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) gửi Công ty Xuyên Việt Oil, về việc báo cáo chuyển nộp số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách.

Cục Quản lý giá đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Xuyên Việt Oil chuyển nộp toàn bộ số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời gửi bản sao chứng từ nộp tiền về Bộ Tài chính, Bộ Công Thương theo quy định. Nhưng, đến ngày 19/2, cơ quan chức năng không nhận được phản hồi từ đơn vị này.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý, kinh doanh xăng dầu, ghi nhận tại thời điểm thanh tra, Công ty Xuyên Việt Oil âm vốn chủ sở hữu 462 tỷ đồng, nợ Nhà nước tiền thuế 1.246 tỷ đồng, nợ Quỹ Bình ổn 212 tỷ đồng.

Sau điều chỉnh giá các mặt hàng niêm yết tại các đơn vị trực thuộc Anh Phát Petro như sau:

TT CÁC MẶT HÀNG VÙNG I (Đồng/lít) VÙNG II (Đồng/lít)
  1  Xăng RON 95-III          23.590            24.060
  2  Xăng E5 RON 92 – II          22.470            22.910
  3  Dầu DO 0,05%S – II          20.910            21.320

Nguồn:https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-dong-loat-giam-xang-ron95-giam-320-dong-lit-2251834.html